xem keo bong da

BộtrưởngBộGiáodục&Đàotạo(GD&ĐT)NguyễnKimSơnvừacóvănbảngửicácĐBQH 开云体育ld·中国登录入口

开云体育ld·中国登录入口

Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn vừa có văn bản gửi các ĐBQH để cung cấp một số thông tin về lĩnh vực GD&ĐT, trong đó có vấn đề về học phí.

Đếnnămsẽtínhđúngtínhđủchiphígiáodụcđạihọccônglậ

Theo văn bản gửi ĐBQH thì lộ trình học phí tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, dự kiến đến năm 2025 tính đủ chi phí giáo dục đại học công lập, đến năm 2030 tính đủ chi phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Đếnnămsẽtínhđúngtínhđủchiphígiáodụcđạihọccônglậ

Đếnnămsẽtínhđúngtínhđủchiphígiáodụcđạihọccônglậ

Học phí đại học tăng theo lộ trình đến năm 2025.

Đếnnămsẽtínhđúngtínhđủchiphígiáodụcđạihọccônglậ

Riêng đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng mức trần học phí gấp 2 hoặc 2,5 lần đơn vị chưa tự bảo đảm chi thường xuyên nên cơ bản đã bù đắp được chi phí theo yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW. 

Đếnnămsẽtínhđúngtínhđủchiphígiáodụcđạihọccônglậ

Năm học 2022 - 2023, Bộ GD&ĐT đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, đánh giá tác động của việc tăng học phí tới học sinh, sinh viên, hộ gia đình thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, đề xuất chính sách học phí năm học 2022 - 2023 phù hợp, ưu tiên kiểm soát lạm phát.

Đếnnămsẽtínhđúngtínhđủchiphígiáodụcđạihọccônglậ

Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về học phí đối với cơ sở GD&ĐT công lập năm học 2022 - 2023 (đã xin ý kiến góp ý của các thành viên Chính phủ), theo đó dự kiến học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập như sau:

Đếnnămsẽtínhđúngtínhđủchiphígiáodụcđạihọccônglậ

Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định  mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức học phí của năm học 2021 - 2022  do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Đếnnămsẽtínhđúngtínhđủchiphígiáodụcđạihọccônglậ

Vui lòng để lại nhận xét:

© 2023. sitemap